Groet van de aartsbisschop

In stilte gebeurt er heel veel goeds, uit liefde. Deze liefde getuigt van de Geest van God. Het is immers de Geest van God die in ons hart, in ons leven geloof, hoop en bovenal liefde wekt en versterkt en in de ander doet wekken en versterken.

Dat schrijft aartsbisschop Wim Eijk aan het begin van het Paastriduum: Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paaszondag.
De hele brief van de bisschop is hier te lezen: een groet van de aartbisschop