Gratis boekjes, want gastvrijheid mag wat kosten

De liturgieboekjes voor vieringen in de Onze Lieve Vrouwekerk zijn voortaan gratis te gebruiken.
De Emmaüsparochie vroeg tot nu toe 20 cent voor een boekje. Het bestuur heeft besloten dat dat eigenlijk niet te rijmen is met wat de
OLV-kerk wil uitstralen. Iedereen die voor een viering in de kerk komt moet ervaren dat hij er welkom is. Drempels mogen dan niet voorkomen.
Na overleg met het pastorale team heeft het parochiebestuur besloten om de liturgieboekjes gratis ter beschikking te stellen.

Dit beeld is verleden tijd: de bijdrage voor een boekje vervalt.

Bij de voorbereiding van het besluit kwam natuurlijk ook de vraag aan de orde: wat kost dat dan? Die vraag kon de penningmeester gemakkelijk beantwoorden. Het besluit kost het bedrag dat nu per viering binnen komt. Op jaarbasis mist de parochie daardoor € 2800 aan inkomsten. Zelfs als er veel vrijwilligers veel tijd insteken kosten de wekelijkse boekjes geld. Ook parochiegeld kun je maar één keer uitgeven. Toch vindt het bestuur het een goede zaak om te laten zien dat de kerk gastvrij is en plek van samenkomst voor iedereen. Gastvrijheid mag wat kosten.
Als iedereen iets extra’s bij de collecte geeft kost die gastvrijheid de parochie per saldo niets…
Dat is weer een stapje verder in de uitstraling en het aantrekkelijker maken van de vieringen in de OLV-kerk.

 

Jacques Daenen