Gezinsviering Pasen

Zaterdag avond om 16.30 uur is er een gezinsdienst waarin het verhaal van Jezus vertelt wordt. De intocht in Jeruzalem, zijn laatste avondmaal met zijn vrienden (Witte Donderdag), zijn sterven (goede vrijdag) en de opstanding.
Het jongerenkoor Jokotrees verzorgt deze viering. De liederen komen uit het oratorium de Graankorrel. Door spel en zang wordt het verhaal vertelt in deze gebedsviering (er is geen eucharistie)  zodat het voor kinderen een beeld geeft van de laatste week van Jezus leven.