Emmaus en Franciscus en Clara zetten stappen naar één parochie

Sinds 2013 zijn de parochies Emmaus en Franciscus en Clara intensiever met elkaar aan het samenwerken.
Zij delen hun priesters sinds 2013 en sinds maart 2019 is er voor beide parochies één pastoraal team. Wij hebben elkaar daarin gevonden in de pastorale speerpunten die we hebben: Kind en Kerk en de aandacht voor de kwetsbare mens.

Kind en kerk, waar Mariska Litjes in Apeldoorn al verschillende jaren met veel enthousiasme vorm aan geeft. En diaken Ronald Dashorst met veel zorg en aandacht voor de kwetsbare mens vanuit de spiritualiteit van Sant’Egidio.
De beide pastoraal werkers, Ivan Kantoci en Wim Vroom, zullen meer zichtbaar gaan worden in de Emmaüsparochie. Ook op bestuurlijk niveau zullen we krachten moeten samenbundelen en hieruit vloeit voort dat er per 1 augustus 2019 één bestuur zal zijn voor beide parochies.

Prioriteit

Samenwerken als parochie betekent ook zoeken naar elkaar. Dit doen we vanuit ons geloof in de ene Heer. En daarom mogen we ook weten dat er meer is dat ons bindt, dan dat ons scheidt. Met de terugloop van het aantal kerkgangers, inkomsten en vrijwilligers zijn we steeds meer op elkaar aangewezen om de Blijde Boodschap in onze streek, de Veluwe, levensvatbaar te houden. Daarin ligt onze hoogste prioriteit. In verband met de pensionering van Ivan Kantoci over twee jaar, zal het pastoraal team in de nabije toekomst kleiner worden, maar het werk blijft wel doorgaan. En verder wordt het steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden, en dat geldt al helemaal voor bestuursleden. En met één bestuur hoeft het bestuurswerk niet dubbel gedaan te worden.

Franciscus en Clara, een parochie die bestaat uit verschillende gemeenschappen binnen een landelijke omgeving met 3 kerken. De Emmaüsparochie daarentegen met een stedelijke omgeving met 1 kerk.

Iedere parochie heeft zijn eigen identiteit, en dat is ook goed. Vanuit ieders identiteit kunnen we van elkaar leren en groeien in geloof en vertrouwen. Vanuit deze gedachte blijft geloven ook een werkwoord en een opdracht.

Nieuwe naam

Sinds 2013 zien we ook dat parochianen uit de Franciscus en Clara parochie de OL Vrouwekerk in Apeldoorn bezoeken en zich daar thuis voelen. En omgekeerd. De samenwerking tussen beide parochies zal in de nabije toekomst, per 1 januari 2021, resulteren in één grote parochie.

Wanneer we samen één parochie vormen, zal het ook betekenen dat we onder een nieuwe naam verder zullen gaan. De naam zullen we zoeken vanuit de spiritualiteit waarmee we werken. Natuurlijk wordt u als parochiaan op de hoogte gehouden van dit proces.

Mede namens het pastoraal team en parochiebesturen van beide parochies

pastoor Hans Hermens