Een pastoraal team voor de Emmaus- en de HH. Franciscus en Claraparochie

Vanaf juni jl. is de intentie voor verdere samenwerking tussen de Emmaus- en de HH. Franciscus en Claraparochie uitgesproken door de beide parochiebesturen. In de maanden daarna hebben beide pastorale teams elkaar meer en meer gevonden en hebben besloten om samen als pastoraal team voor beide parochies pastoraal werkzaam te zijn. Dit verzoek is bij de kardinaal neergelegd en hij is positief op dit verzoek ingegaan.

Per 1 maart jl. zijn de pastoraal werkers, de heer Ivan Kantoci en de heer Wim Vroom ook benoemd als pastoraal werker voor de Emmausparochie en is diaken Ronald Dashorst, als diaken ook benoemd voor de HH. Franciscus en Claraparochie.

Al eerder, vanaf 1 november 2018 was door kardinaal Eijk de kerkelijke zending verleend aan Mariska Litjes om als medewerkster kinderkatechese werkzaam te zijn in samenwerkende parochies Emmaus te Apeldoorn en HH. Franciscus en Clara te Twello.

Diaken Ronald Dashorst zal zich in mei presenteren in het Eucharistisch centrum van de Franciscus en Claraparochie, H. Martinuskerk te Twello. De pastoraalwerkers Ivan Kantoci en Wim Vroom zullen zich in de O.L.V. kerk te Apeldoorn presenteren in de viering op 8 september.

Meer informatie over de leden van het pastoraal team: klik hier