Doorlopen of helpen? het verhaal van de barmhartige Samaritaan in de Boekenkastviering voor kinderen 12 november

De boekenkast is een kindervertelviering voor kinderen van de lagere school leeftijd.
De vieringen starten om 12.00 uur in de dagkapel. Ouders zitten in een kring om de kinderen heen. Uit een boekenkast wordt een Bijbelverhaal gehaald dat centraal staat in deze viering. Verhaal, verwerking, stilte, gebed zijn onderdeel van deze viering.
Na de viering is er ontmoeting en eten we samen een broodje.

Wie is je naaste? Die vraag wordt gesteld in het verhaal door een man aan Jezus.
Jezus antwoord door een verhaal te vertellen over de Samaritaan die hulp biedt, terwijl de priester en de Leviet de man laten liggen. Een man die pijn heeft, alles is ontnomen door de rovers die hem aanvielen en hem half dood laten liggen langs de kant van de weg.
Doorlopen of helpen? Deze vraag stellen we de kinderen.