Dankbaar voor een geweldige opbrengst van de Vastenactie

Even minderen voor anderen, was de kreet van de vastenactie die jaar. Bij de Emmaüsparochie resulteerde dat in een beetje meer! De opbrengst van de Vastenactie 2018, die dit jaar opnieuw naar een project van de Florentina Foundation: het Elizabeth Center(EC) in Tanzania, gaat was € 6.155,03!
Onze parochie heeft dit geld bijeengebracht. Het is een geweldige stimulans voor de kinderen en hulpverleners in Tanzania.

Opbrengst

Deze financiële bijdrage is afkomstig uit de collectes tijdens de 40-dagentijd. Daarnaast heeft een anonieme donateur een enveloppe achtergelaten met 500 euro. En een echtpaar in onze parochie, dat ook anoniem wil blijven, heeft een bedrag van 2.500 euro geschonken. Daar zijn we heel blij verrast en ook dankbaar voor. Samen hebben we de afgelopen drie jaar in totaal ruim € 20.000 bijeengebracht dat ten goede komt van het Immaculati Fund. Vanuit dit fonds worden de schoolkosten voor vier jaar middelbare school betaald voor kinderen waarvan de ouders onvoldoende middelen hebben. Zo zijn er kansen voor iedereen. Maar er is nog meer.

Bedevaart

We hebben u in de Op Weg verteld over zuster Maria Elisabeth Gruyters van de congregatie Liefdezusters van de Heilige Carolus Borromeus, als initiatiefnemer van het goede werk in Tanzania. Het Elisabeth Center is dan ook naar haar vernoemd. De congregatie is gevestigd in het Klooster ‘Onder De Bogen’ in Maastricht. Perry en Luc gingen er in februari op bezoek om te vertellen over de Vastenactie en het werk in Tanzania. Op die bijzondere plek in het centrum van Maastricht ontstond het idee om een bedevaart te organiseren. Een bezoek aan het klooster is zeer de moeite waard. De dagtrip vindt plaats op 8 juni en wordt georganiseerd door de pastoraatsgroep. Meer informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk in Op Weg en op de website.
De pastoraatsgroep ziet de aanmeldingen graag tegemoet. U kunt intekenen op diverse lijsten achter in de kerk. Meer info bij Luce van Gerwen (06-41702798) of Jaap Gussenhoven (06-11004897)

Verbonden

Zoals gezegd is de vastenactie ’18 de laatste die we bestemden voor het Elisabeth Center. Veel kinderen kregen daardoor een kans. Voor de volgende vastenactie wordt te zijner tijd een ander doel gevonden. Wellicht wilt u graag betrokken blijven bij het Elisabeth Center. Dit omdat u een goed gevoel hebt bij het project, of de kinderen en hulpverleners een gezicht kregen. Dat kan via de Florentina Foundation. U kunt eenmalig een bijdrage doen, maar u kunt ook vriend worden van de Stichting Florentina. Meer informatie daarover is te vinden op de website www.florentinafoundation.org. Ook zullen wij vanaf nu de nieuwsbrieven neerleggen bij de informatie achter in de kerk. Misschien wilt u er toch een keer persoonlijk over van gedachten wisselen? Dat kan ook, spreek gewoon iemand aan uit de werkgroep Em-missie .

Werkgroep Em-missie
Rens, Luce, Ronald, Jos en Marianne