Christus in beeld

Mgr. drs. Herman W. Woorts, kunsthistoricus en hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht geeft op 1 mei a.s. een presentatie over hoe en waarom Jezus de eeuwen door verbeeld is. Tevens zal hij ingaan op de vraag waarom christenen überhaupt afbeeldingen zijn gaan maken en zelfs zijn gaan vereren, terwijl de Bijbel toch het verbod op het maken van beelden kent. Woorts: “Wanneer wij de naam van Jezus horen of lezen, dan roept dat bij velen één of meerdere beelden in onze gedachten op. Dat gebeurt al 2000 jaar, op heel uiteenlopende wijze, hoewel er geen beschrijving van zijn uiterlijk bestaat en geen portret is gemaakt tijdens zijn aardse leven. Toch zijn er door christenen, of in opdracht van hen, afbeeldingen van Hem gemaakt, al in de eerste helft van de derde eeuw, tot op de dag van vandaag”.

Tijd: 19:30u. Locatie: De Klepel bij de St. Martinuskerk in Twello. De toegang is gratis. Wel zal er na afloop een collecte zijn voor de stichting El Mundo.
U kunt zich opgeven bij Joke Havekes:
jokehavekes@outlook.com.
Telefoon: 0636175289.

Icoon van Jezus Christus, Pantocrator Eerste helft 6e eeuw St. Catharinaklooster, Sinaïwoestijn