Bisschop tekent decreet voor onze nieuwe parochie

Hieronder vindt u het Samenvoegingsdecreet en de Index inventarisatie van de nieuwe parochie Sint Franciscus.

Binnen een termijn van 10 nuttige dagen na de betekening van dit decreet,  vanaf 18 november t/m 27 november, kan aan de bisschop schriftelijk per aangetekende brief een verzoek om herroeping of verbetering van dit decreet worden gedaan.

Na 27 november wordt het decreet onherroepelijk.

In het weekend van Christus Koning, 21/22 november, zal er een mededeling in de weekendviering worden gedaan.

DECREET TOT OPRICHTING VAN SINT FRANCISCUS PAROCHIE

Index Inventarisatie parochie Sint Franciscus