Bestemming gezocht voor voorwerpen uit Apeldoornse kerken

Op 17 december 2019 wordt de koop/verkoopakte van de Teresiakerk bij de notaris getekend. Daarmee neemt de Emmaüsparochie afscheid van de laatste kerk die aan de eredienst is onttrokken.

De koper is Groupius Wonen in Den Haag. Dit bedrijf heeft vergevorderde plannen om de sociale functie van de kerk voort te zetten. In de kerk en de pastorie komen toekomstbestendige huurappartementen. De kerk is verkocht met inventaris. De architect wil zo veel mogelijk delen van die inventaris in het plan opnemen. In de kerk liggen ook voorwerpen opgeslagen die afkomstig zijn uit eerder gesloten en verkochte kerken. Voor een aantal daarvan zoeken we nog een passende bestemming.

Museum

Sommige zijn aangemeld bij Museum Catharijneconvent in Utrecht. Dat museum heef een rubriek “Vraag en Aanbod”. Kerken en kloosters kunnen daarin religieuze voorwerpen aanbieden en overnemen. Aan deze bemiddeling zijn geen kosten verbonden. Daar staat tegenover dat ze verwachten dat de voorwerpen niet verkocht maar om niet overgedragen worden.

Bonifatius

Op dit moment loopt er een aanvraag om het doopvont uit de Victorkerk over te nemen. Er zijn nog meer voorwerpen voor overname aangemeld. Dat zijn twee complete kruiswegen. Een uit de Bonifatiuskerk. Die bestaat uit 14 staties van doorzichtig doek met een (aansluiting voor een) lampje. De andere kruisweg heeft jarenlang in de Drie Ranken gehangen. Dat zijn olieverfschilderijen op plaatmateriaal.

Tabernakel

Op het altaar in de Teresiakerk staat een tabernakel met opbouw en gordijnen. Dit tabernakel behoort niet tot de meeverkochte inventaris. ( Zonder kroon, gordijnen en binnenbekleding is het natuurlijk ook bruikbaar als brandkast of safe). Een groot kruis zonder beeltenis van Christus staat ook op de website. Het tabernakel met de complete ombouw uit de Victorkerk is ook nog beschikbaar. Het bestaat uit een 5-tal betonpanelen met gekleurde afbeeldingen.

Tafels en stoelen

Tussen alles wat te maken heeft met liturgie zijn er nog gewone dingen zoals tafels en stoelen. Er zijn ook nog voorwerpen die op advies van de pastoraatsgroep en in overleg met de locatieraad een plek zouden kunnen krijgen in de Onze Lieve Vrouwekerk of in het Emmaushuis. Het is niet te verwachten dat alle beschikbare voorwerpen een andere eigenaar zullen krijgen. Misschien zijn er parochianen die zelf een passende bestemming hebben of een plek weten waar voorwerpen tot hun recht komen. Zij kunnen dat aangeven bij het parochiesecretariaat( emmaus@rkapeldoorn.nl of 055 5266504).

Kijkdag

We kunnen ons goed voorstellen dat het lastig is om zich op grond van omschrijvingen -al dan niet aan de hand van foto’s- een nauwkeurig beeld van het aanbod te vormen. Daarom is er voor parochianen op zaterdag 14 december 2019 van 10.00 tot 12.00 uur een “kijkdag”. Mochten er mensen zijn die zeggen: “dat voorwerp past mij wel” dan kunnen ze daarop inschrijven en een bod doen. Een briefje met dat bod kan men in de daarvoor beschikbare enveloppe stoppen. De opbrengst wordt op de begraafplaats Haagwinden gebruikt voor een tastbare herinnering. Wij hopen natuurlijk dat uiteindelijk alle opgeslagen voorwerpen een plek krijgen die past bij hun aard.

Namens het bestuur van Emmaüs- en Franciscus en Claraparochie, Jacques Daenen