Bent u klaar voor een verhaal?

29 oktober  zal er na de mis, om 11.30 uur in de dagkapel een Bijbelverhaal verteld worden op een manier die u niet eerder heeft beleefd, tenzij u de Godly Play vertelmethode kent.

Over de vertelmethode

Godly Play is de naam die Jerome Berryman heeft gegeven aan zijn benadering van religieuze vorming in de traditie van Montessori. Het is een manier van vertellen die de verbeelding in zet. Hierdoor word je geholpen, uitgedaagd en gevoed in je spirituele zoektocht. De methode gaat er van uit dat mensen van nature enige ervaring hebben met het mysterie van de aanwezigheid van God in hun leven, maar vaak ontbreekt het ons aan taal en begrip om daar uitdrukking aan te geven en ervan te genieten. Door Godly Play kunnen we gelijkenissen, stilte, verhalen en rituelen binnengaan en daar God ontdekken, onszelf, elkaar en de wereld om ons heen.

Godly Play Bijbelverhalen worden door de kind/jeugdwerker Mariska Litjes al een aantal jaren verteld op katholieke basisscholen. Dit project wordt gedraaid met subsidiegelden uit het vicariaat Arnhem en Paul de Gruyterstichting.

U kunt een kijkje in de keuken krijgen van wat er op de scholen gebeurd en u zelf een mooie ervaring gunnen, door het verhaal te gaan luisteren. Het verhaal dat u zult horen gaat over De Grote Familie, het verhaal van Abraham die geroepen wordt op weg te gaan.