Arabisch in de viering

Op zaterdag 29 juli komt de Grieks-Katholieke priester George Al Kaed opnieuw naar Apeldoorn om mee voor te gaan in de eucharistieviering van 16.30 uur. De viering zal dan voor een deel in het Arabisch zijn.

Dat betekent dat de Evangelielezing naast het Nederlands ook in het Arabisch zal klinken evenals het Onze Vader en een deel van het Eucharistisch gebed.
Op deze wijze komen wij de medeparochianen uit Syrië en Irak tegemoet die het fijn vinden om in de viering hun moedertaal te horen, de taal van hun hart. Iedereen is van harte welkom om samen met onze Arabische broeders en zusters mee te vieren.

Namens het pastoresteam,

Diaken Ronald Dashorst