Allerzielen in coronatijd

Na de laatste persconferentie is alles weer anders geworden, de vieringen in de kerk kunnen niet meer doorgaan, we kunnen alleen via internet meevieren. De bijeenkomst op de begraafplaats Haagwinde en de viering op de dag van Allerzielen in de Onze Lieve Vrouwekerk zijn afgelast. De Allerzielenviering voor de Emmaüsparochie kunt u thuis meevieren via internet vanuit de kerk in Twello.

Maandag 2 november om 18.00 uur, via een link op www.emmaus-apeldoorn.nl
Rond de dag van Allerzielen gaan veel gelovigen naar de begraafplaatsen, maken het graf schoon, zetten een nieuwe plant neer of verse bloemen en zeggen gebeden voor hun dierbare overledenen. Vaak steken zij kaarsjes aan op het graf of bij de urnen muur of heuvel van hun dierbare.

Na de viering in de kerk is het in gewone tijden gebruikelijk om het kruisje met de naam van de overledene af te halen als herinnering aan de dag van het afscheid. Dit kruisje heeft achter in de kerk gehangen om de naam te herinneren en hoog te houden in onze geloofsgemeenschap.

Maar dit jaar zal dit, zoals veel andere ervaringen, heel anders zijn. De kruisjes kunnen tijdens openstelling van de kerk worden opgehaald. Op welke dagen dit kan is onderaan dit bericht vermeld.

Omdat er veel mensen worden verwacht bij de Allerzielenviering, kan die viering in de kerk helaas niet doorgaan. In de gestreamde viering zullen de namen van de overledenen van afgelopen jaar genoemd worden en worden kaarsen voor hen gebrand. Zo willen wij in deze coronatijd verbonden met elkaar op een andere manier toch onze dierbare overledenen gedenken en voor hen bidden.

Open kerk
In deze coronatijd is elke zaterdag de kerk open van 13.00 tot 16.00 uur.
Speciaal in de dagen van Allerzielen is het mooi om toch naar de kerk te kunnen komen om te bidden of een kaars op te steken.

Het afhalen van kruisjes met de namen van de overledenen van afgelopen jaar kan op de volgende dagen:
Zaterdag 31 oktober van 13.00 tot 16.00 uur
Maandag 2 november van 13.00 tot 16.00 uur
Op deze dagen liggen achter in de kerk ook boekjes klaar met de liturgie van Allerzielen om thuis mee te kunnen vieren.
Zaterdag 7 november van 13.00 tot 16.00 uur.

Op deze dagen zal een van de pastores aanwezig zijn.

Ronald Dashorst