Adventsproject: help straatkinderen in Rwanda

Nog maar anderhalve week, dan begint de Advent! Onze parochie heeft besloten om tijdens de Adventsactie 2017 weer geld in te zamelen voor het straatkinderenproject CECYDAR in Rwanda. Vorig jaar hadden we ook al aandacht voor dit project. Toen was het geld met name nodig voor goed onderwijs en eten.
Nu willen we de families ondersteunen die een straatkind opnemen. Bijvoorbeeld door hen te helpen met een huis te bouwen of een kleine winkel te beginnen, of gewoon de ziektekostenverzekering voor hun te betalen. Door een verbeterde situatie thuis, kunnen straatkinderen eerder worden teruggeplaatst. Ook wordt de verleiding van het leven op straat geringer en kunnen de kinderen in een veilige omgeving opgroeien.

Op zondag 3 december hoort u tijdens de preek meer over het Adventsproject in Rwanda. U bent van harte welkom. (Kijk eens op www.adventsactie.nl of www.fidesco.nl)

Hilde Sluiter