Adventsactie – toekomst voor hen

We leven in deze Adventstijd toe naar Kerstmis. We leven in de verwachting dat God zich met mensen en hun lot engageert.
Laten we dat vanuit ons geloven in die God ook zelf proberen waar te maken door ons te engageren met mensen die het minder hebben dan wij zoals bijvoorbeeld de straatkinderen in Rwanda. Zodat ook zij kunnen leven in de verwachting dat het beter zal gaan, dat er toekomst is voor henzelf.
Helpt u hen? Geef uw bijdrage op NL89INGB0653100000 o.v.v. Adventsactie Rwanda.