Advent….

Advent….

De drukte van ons bestaan en alles wat daar omheen georganiseerd moet worden staat in schril contrast met de tijd die we in de kerk tegemoet gaan.

Een tijd van stilte en verwachting. Een tijd van eeuwenoude liederen, van kaarslicht en een ‘uitzien naar’.

Waarom begint het christelijk jaar eigenlijk met Advent? Het jaar had ook kunnen beginnen met Kerst of met Pasen. Advent, ‘komst‘, is bij uitstek de tijd die raakt aan het spirituele verlangen in de mens. Hoezeer we ook ons huis aan kant kunnen hebben en onze dagen gevuld, we ervaren dat in de diepte van onze ziel altijd hunkering blijft. In ons ligt dorst naar liefde, naar vrede en geborgenheid. Er is geen mens die niet verlangt naar iemand die van hem of haar houdt.

In de Advent komt de hoop aan het licht die de wereldwijde mensenfamilie verbindt, hoop op licht in de duisternis, hoop op kracht in kwetsbaarheid, hoop op meer dan dit leven. Want wie kan bestaan zonder hoop. Wie kan leven zonder doel, zonder richting, zonder iets of iemand om naar uit te zien.

Advent helpt ons ons verlangen onder ogen te zien en te verdiepen. Elk jaar krijgen we de kans om ons hele wezen opnieuw te richten naar God. Hij weet wat wij nodig hebben. Hij ziet als geen ander wat de wereld nodig heeft.

Maria leeft op deze manier. Zij stond helemaal open voor wat er zou komen. Zij hulde zich in stilte en wachtte de vervulling van de belofte van Gods engel af. Zij is een inspirerend voorbeeld van hoe wij ons in deze tijd kunnen openstellen voor de aanwezigheid van Christus.

Kunnen wachten… Er eenvoudig zijn, zo maar, in de stilte, met open handen, gereed om te ontvangen.

Dat we de adventstijd ten volle, bewust beleven. Dat we ons niet gemakkelijk laten opslokken door al onze verplichtingen, bezigheden, voorbereidingen, en organisatieplannen.

Wij kijken uit naar Kerst. Het is nog geen Kerst. Week na week groet het licht. We mogen de droom van Jesaja dromen: Vrede zonder einde, troost en bevrijding, Emmanuel, God met ons.

Het is aan ons om met geloof te blijven zoeken, te verwachten en ons leven te verdiepen.

Goede tijd.

 

Namens het pastoraal team, Paul Daggenvoorde, pastoor