Aartsbisdom brengt jaarverslag uit

Wat heeft zich afgespeeld in het aartsbisdom Utrecht, en welke kant gaat het op? Dat is te lezen in het jaarverslag van het aartsbisdom.

Volgens vicaris-generaal mgr. Hoogenboom is het jaarverslag ,,veel méér dan een jaarlijks terugkerende opsomming van feiten”.

,,Eerst en vooral is het een teken van de bereidheid van vele gelovigen in ons aartsbisdom om rekenschap af te leggen van de hoop die in ons leeft (vgl. 1 Petr. 3, 15). Het voorliggende jaarverslag – zoals steeds noodzakelijkerwijs een momentopname – moge hiervan getuigen.”