Missie- Ontwikkeling- Vredeswerk

De € 1.500-pot

De werkgroep M.O.V. van de Emmaüsparochie steunt middels de € 1.500-pot het werk van Nederlandse missionarissen en ontwikkelingswerkers die in de Derde Wereld bij kleine projecten betrokken zijn. Als wij hun project voor de € 1.500-pot adopteren, sparen wij dit bedrag voor hen middels giften van parochianen bijeen. Zo krijgt een missionaris de mogelijkheid zijn/haar project een extra zet in de goede richting te geven.

afb32Giften voor de € 1.500-pot kunt u overmaken op rekening
NL 80 RABO 0105 2420 63
onder vermelding van € 1.500-pot.

Zodra wij € 1.500 bijeen gespaard hebben voor een project, kiest de werkgroep M.O.V. een  volgend goed doel uit. Iedere parochiaan van de Emmaüsparochie kan een project van een Nederlandse ontwikkelingswerker of missionaris bij ons voordragen, door te mailen naar anniezonneveld@chello.nl . Er wordt van u gevraagd dat u voldoende informatie aanlevert over de persoon en zijn/haar werk. Voor de persoon in kwestie is er geen extra  administratief werk aan verbonden.

De werkgroep M.O.V.:
diaken Ronald Dashorst
Reintje Paijmans
Annie Zonneveld

De € 1.500-pot in 2014

Op dit moment steunt de € 1.500-pot het werk van pastoraal opbouwwerkster Hermien Boudens. Zij werkt in Caruaru (Brazilië) in het vormingscentrum Santuário das Comunidades van de Stichting van de Kerkelijke Basisgemeenschappen.

Klik hier om te lezen wat Hermien zelf over haar werk in Brazilië vertelt.