Leren en inspireren

emmausgangers

Een nieuw seizoen Leren en Inspireren

Hierbij presenteren wij u met genoegen voor de derde keer het activiteitenprogramma van de Emmaüsparochie. Hierin vindt u alle bijeenkomsten en activiteiten voor het seizoen 2016 – 2017.

Thema: Brood voor onderweg …… ontmoeting met de vreemdeling

Wat heeft onze parochie toch een mooie naam. Het verhaal van de Emmaüsgangers blijft inspireren, ook in deze tijd. De vreemdeling wordt een vriend, ze herkennen Hem als Hij het brood met hen deelt. Teleurstelling wordt nieuwe hoop, wat dood was komt tot leven. Twee thema’s willen wij hieruit halen: ‘Brood delen met elkaar’ en ‘De ontmoeting met de vreemdeling’.

Als we zondag in de kerk rondkijken zien wij veel verschillende nationaliteiten. Mensen komen samen van de hele wereld. Mensen met allemaal een eigen verleden die een eigen weg zijn gegaan. Maar wat weten wij nou eigenlijk van elkaar? Het maakt nieuwsgiering om elkaar beter te leren kennen. Met dit thema gaan wij het hele jaar verschillende middagen en avonden vullen om elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren, te horen van het eten, van muziek, van kunst, van de beleving van het geloof en de opvoeding van kinderen.

Het belooft een spannend jaar te worden waarin wij nog meer groeien naar een levendige, veelkleurige geloofsgemeenschap in het centrum van de stad.

Goed om te weten

Ieder die zich interesseert voor geloof en cultuur, parochiaan of niet, nodigen wij van harte uit om deel te nemen; om verdieping te zoeken, en uw inspiratie en plezier te voeden. Neem dus gerust iemand uit uw omgeving mee of geef de folder door. U bent van harte welkom!

De meeste activiteiten vinden plaats in het Emmaüshuis, Stationsstraat 13, 7311 NL Apeldoorn. In veel gevallen is het wel belangrijk dat u zich tevoren aanmeldt: de zaalruimte is beperkt. Om de kosten te dekken, betaalt u een toegangsprijs of wordt uw vrijwillige bijdrage gevraagd. Dit laatste geldt ook voor de koffie en thee die geserveerd worden. Per activiteit staan de praktische zaken nog een keer omschreven. Achterin deze folder vindt u een overzicht van het programma.

Ronald Dashorst, Luce van Gerwen, Mariska Litjes, Willem Olierook en Lia Voogd

VONC

VoncVONC staat voor Vormen-ONtmoeten-Coördineren en is rond 2000 ontstaan in De Drie Ranken.

Het is een groep die prikkelende, spirituele onderwerpen over het voetlicht wil brengen om mensen te informeren en aan het denken te zetten. Dat kan een lezing zijn over een bijbels thema, een gezamenlijke maaltijd met een film over voedsel en duurzaamheid, een creatieve bijeenkomst of iets anders.

VONC stelt zich ten doel een afwisselend programma te bieden dat ook mensen aanspreekt die niet of nauwelijks kerkelijk zijn, maar wel zoeken naar zingeving. Daarbij wil VONC vooral 50-minners bereiken.

Klik hier voor het programma voor de eerste helft van 2016.