Zingen in de liturgie

In onze parochie zijn verschillende koren actief die ieder op eigen wijze een bijdrage leveren aan de vieringen in de Onze Lieve Vrouwekerk en elders. De koren verwelkomen graag nieuwe zangers. Wilt u zingen? Zing dan mee!

0040 2013-09-22-DSC_1512-Startzondag Emmaus koor olv Ineke van Jaarsveld-Kevelam

Overzicht van parochiekoren:

Kinderkoor *

Alle kinderen vanaf groep 4 die van zingen houden opgelet!
Er is een kinderkerkkoor binnen de Emmausparochie.
Elke vrijdag repeteren we van 18.30 tot 19.30 uur in het parochiehuis naast de kerk.
Tijdens de schoolvakanties zullen we niet oefenen.
We gaan leuke liedjes instuderen die we tijdens de kinderdiensten kunnen zingen.
Heb jij zin om mee te zingen? Kom dan mee oefenen op vrijdag!
Voor informatie en opgave: elni.vaassen@planet.nl

Emmaüs Gregoriaans Koor *

Zoals de naam al aangeeft zingt het Gregoriaans Koor de Gregoriaanse gezangen van de liturgie van de zondag. De meeste gezangen komen uit de Graduale en de antwoordpsalm wordt vaak gezongen uit de Graduale Simplex. Naast het Gregoriaans zingt dit koor ook meerstemmige missen en motetten. Het Gregoriaans Koor is (in overleg) ook beschikbaar voor uitvaarten, waarbij de Gregoriaanse Requiem-mis wordt gevraagd.

Het Gregoriaans is muziek die een sfeer schept waarin ruimte is om het mystieke te ervaren. Daarmee is er ook ruimte voor een individuele beleving: ieder die zich luisterend laat meevoeren in de klankstroom van deze muziek kan zowel meegaan in het gelovige gebed, maar ook ruimte geven aan eigen gedachten of gevoelens. Deze oudste kerkmuziek van de Rooms-Katholieke kerk is daardoor en juist in het liturgisch gebruik nog steeds actueel.

Repetitie:  dinsdag van 19.30 tot 21.00 uur in de Onze Lieve Vrouwekerk

Het koor zingt eenmaal per maand in de kerk, op de 2e of 3e zondag van de maand om 10.00 uur.

Contactpersoon: B.S. Klei; b.klei@upcmail.nl of tel. 055 579 14 49

Aanmelding: Het koor bestaat momenteel uit mannen, maar in principe zijn vrouwen ook welkom om mee te zingen. Nadere info bij de dirigent, F. Kronenberg: kroa@hetnet.nl  of tel.: 055 521 54 08

Emmaüs Nederlands Liturgiekoor *

Het Nederlands Liturgiekoor is onderdeel van het Groot-Emmaüskoor en verzorgt twee keer in de maand de viering op zondag om 10.00 uur. Samen met de andere koren van het Groot-Emmaüskoor zingt het koor ook in de vieringen op de grote feestdagen. Daarnaast worden af en toe de bijzondere vieringen, zoals b.v. op Hemelvaartsdag of Maria ten Hemelopneming verzorgd.

Het koor is een liturgisch kerkkoor dat bij voorkeur de Nederlandstalige kerkmuziek zingt, waarbij de liturgische vormgeving en inhoud van de gezangen, rond de lezingen van de zondag, veel aandacht krijgt. Daarmee wordt ook de samenzang tijdens de viering gestimuleerd. Het koor zingt veel hedendaagse kerkmuziek, maar wil ook uitstapjes maken naar koormotetten (b.v. Ave Maria) en Latijnse missen. Ook het Taizé-repertoire wordt regelmatig gezongen. Af en toe wordt door de dirigent speciaal voor het koor een nieuw stuk gecomponeerd, b.v. psalm 95 en de Antoniusmis.

Het Nederlands Liturgiekoor wil graag deel uitmaken van het liturgisch spel, uitgaande van het idee dat het koor onderdeel is van het geheel waarin alle aanwezigen deelnemen: de voorganger, de lector, het koor, de koster, de acolieten én de kerkgangers hebben allen een unieke rol binnen de heilige liturgie. Het Nederlands Liturgiekoor is dus liturgisch en juist daardoor zeker niet ‘ouderwets’. Wij nodigen iedereen uit om mee te zingen, ofwel in de samenzang, maar ook heel graag als lid van het koor!

Repetitie: op woensdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur in de grote zaal van het Emmaüshuis of in de O.L.V.-kerk, onder leiding van dirigent/organist Fons Kronenberg.

Informatie en aanmelding:
Joop Huismans 055-312 26 63 of
Fons Kronenberg 055-521 54 08
kroa@hetnet.nl

Magnificatkoor *

Het Magnificatkoor is een gemengd dames- en herenkoor en onderdeel van het Groot Emmaüskoor. Het koor en ondersteunt de zondag- en de feestelijke vieringen van de Emmaüsparochie in de Onze Lieve Vrouwekerk. Het onderscheidt zich met een repertoire dat bestaat uit meerstemmige kerkmuziek: missen van o.a. Mozart, Gounod, Albrecht en veel meerstemmige liederen.

Het koor neemt tevens deel aan projecten van de Emmaüsparochie zoals de Christmas Carolviering en enkele goede doelen projecten o.a. ” zing het leven”  Het koor wordt geleid door Ineke van Jaarsveld-Kevelam, zij is een vakbekwaam en ervaren dirigent.

Repetitie: dinsdag van 20.00 tot 22.00 uur in De Drie Ranken (Eglantierlaan 202).

Het koor zingt eenmaal per maand, op de 4e zondag in de Eucharistie van 10.00 uur.

Aanmelding: Het Magnificatkoor heeft circa 30 koorleden. Van koorleden wordt verwacht dat zij een stemtest ondergaan en aan alle repetitieavonden deelnemen om zo een mooie viering te kunnen neerzetten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw J. Bosman 06-44836761

Groot Emmaüskoor *

Het Groot Emmaüskoor is een samenwerking van het Emmaüs Nederlands Liturgiekoor, het Magnificatkoor en het Emmaüs Gregoriaans koor dat zich ten doel stelt om op grote feestdagen, zoals Kerstmis en Pasen, met een groot koor bijzondere meerstemmige muziek uit te voeren ten dienste van de Eucharistieviering. Het koor staat dan onder leiding van dirigente Ineke van Jaarsveld en organist Fons Kronenberg.

Liturgisch Herenkoor Gaudeamus *

Het koor Gaudeamus (Latijnse en Nederlandse een- en meerstemmige missen) is per 1 januari 2015 gestopt.

Hubertuskoor *

Het Hubertuskoor is een herenkoor dat zingt in verschillende soorten vieringen en kan putten uit een breed repertoire van Latijnse (w.o. ook enkele Gregoriaanse), Nederlandse, Franse, Engelse en Duitse liederen en gezangen. Het koor wil tijdens de vieringen de eerbied tot de Eucharistie en tot Maria bevorderen. Het Hubertuskoor staat onder leiding van dirigent Dominique Molenkamp; Miriam Keuls verzorgt de muzikale begeleiding.

Repetitie:woensdag van 19.00-21.00 uur in de pastorie van de Teresiakerk (Zilverschoon 39). Het koor zingt meestal op de 1e zondag van de maand om 10.00 uur in de Eucharistieviering van de H. Geestkapel te Assel, daarnaast incidenteel in de Onze Lieve Vrouwekerk of in verpleeghuis Casa Bonita, het Lukasziekenhuis of bij GGNet.

Aanmelding:tenoren en bassen die net zo graag zingen als onze huidige koorleden, zijn van harte welkom om mee te komen zingen.

Contactpersonen:Gerard Tiemessen, g.j.s.tiemessen@gmail.com of tel. 055- 521 39 28

Dominique Molenkamp, dammolenkamp@gmail.com of tel. 055- 360 61 72

Pur Sang *

Pur Sang is een oecumenisch gemengd koor met als thuisbasis De Drie Ranken in De Maten.

Pur Sang verzorgt samen met RK- en PKN-pastores op jaarbasis ongeveer tien thematische vieringen. Naast eigen liederen worden daarbij ook vaak eigen en eigentijdse teksten en/of vormen gebracht. Het repertoire bestaat vooral uit moderne, meerstemmige Nederlandstalige liederen. Het koor heeft 30 leden, de meesten in de leeftijdscategorie 40 tot 60 jaar, en wordt begeleid door een pianiste en een dwarsfluitiste.

Repetitie en aanmelding: Belangstellenden zijn van harte welkom om in ons koor mee te zingen. Wij repeteren elke dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in De Drie Ranken. Kom gerust langs!

Informatie en contact: Voor nadere informatie kunt u een email sturen aan themakoorpursang@gmail.com onder vermelding van een telefoonnummer, zodat een van de bestuursleden of onze dirigent Douwe de Jong contact met u op kan nemen.

 

SostenutoLogo_Sostenuto *

Zingen begint met liefde en veel liefde begint met zingen. Dat is wat de leden van Sostenuto bindt. Zingen bij Sostenuto is liefde ervaren voor muziek, voor woorden en voor elkaar als koor. Samen uitzingen van wat je gelooft en van wat ongelooflijk is, kan gevoel nog sterker?

Samen-zingend geven we uiting aan ons geloof. Dat maakt ons tot koor en dat versterkt ons als gemeenschap. Geloof kan gaan rondzingen. Dat merken we sterk in de Inspiratievieringen die we met veel plezier ondersteunen en waar we eigen vorm aan geven. We merken het ook als we zingen in Eucharistievieringen. Zingend geven we uiting aan woorden die geschreven staan. Heilige woorden, soms oeroude woorden, krijgen een eigentijdse jas.

Zingen verrast, zingen inspireert, zeker wanneer ook “de Kerk” daarin deelt. Zo krijgen we zingend de kans elkaar te versterken in gevoelde eenheid. Dat zijn momenten waarop we “zingend de wereld te buiten gaan”. Dan doen we onze naam eer aan en voelen we ons gedragen: door de muziek, door ons geloof, door elkaar en door de gemeenschap.

Wij repeteren iedere dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in het Emmaüshuis (ingang Stationsstraat). Nieuwe leden zijn altijd welkom, met name heren (tenor/bas). Bent u nieuwsgierig of wilt u gewoon een keer meezingen, kom dan gerust op een dinsdagavond binnen om te luisteren of mee te repeteren.

Meer informatie vindt u op onze website www.sostenutokoor.nl. Voor contact kunt u mailen naar cmfranken@gmail.com.

Lucente *

Lucente logo

Lucente is een unieke eigentijds (kerk)koor met een vernieuwend liturgisch repertoire. De stijlen variëren van moderne, vlotte nummers tot mooi gedragen ballads. De zang wordt begeleid door piano en waar mogelijk een combo. Het koor bestaat uit ca. 20 mensen in de leeftijd van 20-50+. Lucente wil uitdrukkelijk ook jongeren aanspreken door eigentijds repertoire en de inhoud van de vieringen waaraan het koor mee werkt. Jaarlijks nemen wij deel aan de zangdag van Code-Music die veel muziek levert voor jongeren- en middenkoren.

Repetitie: tweemaal per maand op vrijdagavond van 20.15 -21.45 uur in de parochiezaal van de Victorkerk (Jachtlaan).Daarna drinken we gezellig koffie en thee. Wij streven naar acht keer zingen per jaar in de Onze Lieve Vrouwekerk of elders; wij hebben vaste contacten met diverse zorginstellingen.
Aanmelding en contact: Wie interesse heeft of een keer wil mee repeteren, is van harte welkom en kan contact opnemen met de dirigente, Elvira van den Broeke-Flipsen, broeke.1@kpnmail.nl of tel. 06-101 717 85. Behalve zangers zoeken wij ook aanvulling voor het combo.

Zie ook www.koor-lucente.nl.

Joko Trees *

Joko Trees is het jongerenkoor van de Emmaüsparochie. Met onze zang luisteren wij zo’n acht keer per jaar een viering op. Maar dat niet alleen… wij beleven als jongeren ook ons geloof door onze wekelijkse repetitieavonden. Door het zelf voorbereiden van de vieringen geven we hier onze eigen draai aan. Dit doen we door zelf teksten en liederen uit te zoeken of te schrijven. Naast het zingen vieren we ook regelmatig een feestje in de vorm van een speurtocht, een moordspel of wat al niet meer.

Joko Trees is opgericht in oktober 1971. In 2016 bestaat zij dus al 45 jaar. Het koor heeft zo’n 25 leden van 10 tot 45 jaar. Wij repeteren iedere vrijdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur in de grote zaal van het Emmaüshuis. Het koor staat onder leiding van dirigent Elni Vaassen-Schwengle en wordt begeleid door de pianiste(s) Margreet van Leipsig, Naomi de Boer en Lisette Olsthoorn, die ook op gitaar het koor begeleidt. Daarnaast begeleidt Kirsten van Egdom het koor regelmatig op haar dwarsfluit.

Vind je het leuk om met ons mee te zingen of wil je meer informatie over ons koor , dan kun je contact opnemen met Tessa Middelink (tel. 06-50880564) of mailen naar jokotrees@gmail.com. Ook kun je ons volgen op Facebook.

Rouw- en Trouwkoor *

Het Rouw- en Trouwkoor van de Emmaüsparochie verzorgt de zang in de liturgievieringen bij een uitvaart en bij huwelijksvieringen. In deze vieringen is het koor aanwezig namens de gehele parochiegemeenschap. Het Rouw- en Trouwkoor zingt, in overleg met de voorganger en de familie, of in overleg met het huwelijkspaar, liturgische gezangen die passend zijn in de viering, maar die ook zoveel mogelijk aansluiten bij de wensen van de betrokkenen.

Het Rouw- en Trouwkoor is een dameskoor en het repertoire bestaat uit bekende Nederlandstalige liederen, maar ook meerstemmige missen, gregoriaanse gezangen, motetten zoals Ave Maria, Ave Verum corpus, Panis Angelicus en nog veel meer. Het koor kent ook nieuwere kerkmuziek voor de uitvaart: de gezangen van de uitvaartliturgie “In uw licht” (uit 2001) van dichter Andries Govaart en componist Rob Goorhuis vinden wij zelf heel mooi.

Repetitie: één keer per maand, op de eerste vrijdag van de maand van 13.30 uur tot 14.30 uur,in de grote zaal van het Emmaüshuis onder leiding van dirigent/organist Fons Kronenberg. Aansluitend aan de repetitie wordt er altijd gezellig bijgepraat onder het genot van koffie en thee.

Informatie en aanmelding:
Joke ten Berge 055-576 70 57 of
Fons Kronenberg 055-521 54 08
mailto: kroa@hetnet.nl