Vieringen voor peuters en kleuters

Peuter_kleuterviering 008

foto: Gerard Sluiter

Dit zijn vieringen van 45 minuten voor peuters en kleuters (t/m 5 jaar) en hun (groot)ouders.

In deze vieringen staan de kleintjes centraal en gaan we met hen een verhaal “beleven”. Een viering waarin de zintuigen van de kinderen geprikkeld worden, waarin ze mogen bewegen, muziek maken en waar momenten van verwondering zijn. Een mooie manier om samen met je (klein)kind geloofsopvoeding invulling te geven.

De peutervieringen zullen voortaan op zondagen zijn, tijdens de hoogmis
in het Emmaüshuis.
Peuter kleuter vieringen:
Er is in 2017 nog een viering op 10 december.
Voor 2018 zijn deze data vastgelegd: 28 januari, 25 maart (Palmpasen), 27 mei.

  • Tips:
  • Lees alvast thuis het verhaal uit de peuter-kleuter bijbel. Herhaling vinden ze immers geweldig.
  • We zingen daarom ook altijd een zelfde start- en slotliedje. Te vinden op Youtube: ”welkom, welkom welkom iedereen” en “weet je dat je een parel bent”.  Beide liedjes zijn van Elly&Rikkert.