Het Hemels Gelag (HG)

Het Hemels Gelag (HG) is een oecumenische viering voor jongeren tussen de 15 en 25 jaar in de bovenbouw van De Drie Ranken (ingang Violierenplein). De viering is elke 1e en 3e zondag van de maand om 12.15 uur.

Het is een viering waarbij jongeren elkaar ontmoeten. Gezelligheid, verdieping en spiritualiteit gaan daarin samen door de opzet van de viering. Het begint om 12.15 uur met een gezellige chaos: iedereen komt binnen, neemt wat te drinken en kletst bij met de andere HG-ers . De spullen worden klaargezet. Elke viering kent twee ceremonie meesters, een verhalenverteller en iemand die de muziek doet. Zij hebben ook samen de viering voorbereidt.

Wat gebeurt er in Het Hemels Gelag?

De viering kent vaste onderdelen. Tussen de onderdelen door zijn steeds ontmoetingsmomentjes of te wel een korte pauze voor een drankje of een broodje knakworst of krentenbol.

Hemels Gelag 2

Het Gloriaatje: het programma begint. Het thema van de viering wordt geïntroduceerd en paaskaars wordt aangestoken.
Het Grote Verlangen: een gesprek van mens tot mens. Elke viering heeft een gast, die iets met het thema te maken heeft.
De Tapperij: want God houdt van verhalen. De verteller klimt op het podium en vertelt een persoonlijk gemaakt verhaal naar aanleiding van. het thema en/of de Bijbellezing.
De Gelagtafel: waar mensen elkaar ontmoeten. Er wordt doorgepraat over het verhaal door de HG-ers en de gast.
De Hemelspoort: een kijkje vanuit de hemel naar de aarde. Bij dit onderdeel is er aandacht voor een diaconaal project en wordt er een collecte gehouden.
Tot Op De Bodem: stilte, inkeer, openstaan, gebed. Ruimte voor eigen gedachten of nadenken over wat je gehoord hebt. Stilte, afgesloten met een gebed, een gedicht of een zegenbede.
Het Laatste Rondje: waar alle lijntjes nog een keer bij elkaar komen. Afronding en mededelingen. De viering is afgelopen tussen 14.00 en 14.15 uur. Er wordt nog gezellig na gekletst.

Contactpersoon: Mariska Litjes. Voor meer info mail je: hemelsgelag@3ranken.nl