Sant’Egidio, vriendschap met de armen

Wij vieren in 2018 de vijftigste verjaardag van de Gemeenschap van Sant’Egidio wereldwijd. Een onderdeel van deze verjaardag is de onthulling van een nieuw logo zoals hierboven te zien is. Op het logo is de vertrouwde regenboog te zien, maar nu in de vorm van een brug, een verbinding tussen mensen. Ook is de duif te zien met een palmtakje in de snavel, een symbool van vrede.

Het is een nieuw logo waarmee wij geïnspireerd de komende jaren doorgaan met ons werk voor de kwetsbare mensen in de samenleving: armen, eenzamen, daklozen, jongeren en ouderen.

De gemeenschap van Sant’Egidio is in 1968 ontstaan in Rome en nu actief in meer dan 70 landen en sinds 2008 ook in Apeldoorn. Gevleugelde uitspraken hierbij zijn:

Met de bijbel in de ene hand en de krant in de andere hand en met beide benen in de samenleving van vandaag. Samen bidden en doen en ontdekken dat door het doen het bidden anders wordt.

Activiteiten:

 • Gebed elke vrijdag om 19.30 uur in de dagkapel van de Onze Lieve Vrouwekerk; tweede vrijdag: gebed voor de vrede en vierde vrijdag: gebed voor de zieken, de andere vrijdagen: gebed voor de armen.

gebed 3

 • Kledingbank in Apeldoorn-Zuid, Oude Beekbergerweg 157
 •  Inleveren van schone en goede kleding, schoenen en linnengoed: maandag van 9.30 tot 15.00 uur.
  Halen voor mensen met een pasje van de Voedselbank en mensen met een uitkering:
  zaterdag van 9.30 tot 15.00 uur.
 • Koffie inloop maandag van 9.30 uur tot 11.30 uur
 • Naaiatelier op maandag van 11.30 tot 14.30 uur
 • School van Vrede op woensdag van 12.30 tot 15.00 uur
 • Tafel van Franciscus elke maandagavond een gratis warme maaltijd voor dak- en thuisloze medemensen.
 • Straatteam brengt vrijdagavond, na het gebed, brood, fruit, maaltijdsoep, thee of koffie naar mensen van de straat.
 • Acties voor zwerfjongeren, waaronder samen koken en eten,  kerstpakketten.
 • Inzet voor ouderen; maandelijkse bijeenkomsten in woon- en zorgcentrum.
 • Inzet voor vluchtelingen; taalles, maaltijden en andere activiteiten.
 • Initiatieven op het gebied van maatschappelijke stages voor scholieren.
 • Vredeswandeling op 1 januari, internationale dag van de vrede.
 • Cities for Life; 30 november, actie tegen doodstraf.
 • Verkoop boek: de Ongeziene gezien, ten bate van alle activiteiten.

omslag_ongeziene gezien_def.indd

In het boek de Ongeziene gezien – verhalen over levenskunst, staan acht verhalen opgetekend van mensen die door heel verschillende omstandigheden in een kwetsbare situatie zijn gekomen. Het zijn ontmoetingen met mensen die de moed hebben gehad om met ontwapenende openheid over zichzelf te vertellen.

De uitgave van dit boek is de afsluiting en bekroning van het vijfjarige fotoproject de Ongeziene gezien. De netto opbrengst hiervan zal volledig worden ingezet voor de activiteiten van de gemeenschap van Sant’Egidio.

Verkrijgbaar bij het secretariaat van de Emmaüsparochie aan Stationsstraat 13 gedurende openingstijden. Verder te bestellen via emmaus@rkapeldoorn.nl tel. 055-5266504 of de boekhandel. 128 pagina’s, fullcolour, hardcover en maar € 15,- ISBN 978 90 8171 393 1

Vriend worden van Sant’Egidio

Bent u enthousiast over het werk van Sant’Egidio in Apeldoorn en wilt u ons steunen door vriend te worden? Dan kunt u (maandelijks) een bedrag overmaken naar:

NL81 INGB 0006 7476 28
t.n.v. Stichting Sant’Egidio Apeldoorn
Jaarverslag 2017

Contact

Sant’Egidio Apeldoorn
Stationsstraat 13 – 7311 NL Apeldoorn
t.a.v. pastor R. (Ronald) Dashorst, tel. 06 169 127 27
mail: SantEgidioApeldoorn@gmail.com of r.dashorst@rkapeldoorn.nl

internet:
www.santegidio.nl
www.santegidio.be