Het Emmaüshuis

SONY DSCIn de voormalige pastorie van de Onze Lieve Vrouwekerk is het parochiecentrum het Emmaüshuis gevestigd. Het parochiecentrum is het kloppend hart van de Emmaüsparochie.

Het Emmaüshuis wil een plek zijn van ontmoeting en gezelligheid, met een inspirerend programma voor jong en oud. Daarnaast moet het onderdak bieden aan het centraal secretariaat en de administratie, aan de pastores en projectmedewerkers. Verder moeten er voldoende ruimtes voor werkgroepen zijn om te vergaderen. Alsof dit nog niet genoeg is, is met de komst van een nieuwe priester ook de wens uitgesproken om hem te huisvesten in het Emmaüshuis.

Met ingang van 1 januari 2014 is een traject gestart om het parochiecentrum aan te passen aan de eisen van deze tijd.

Ontmoeting wordt belangrijk in Emmaüshuis

Kortgeleden waren een vijftiental belangstellende parochianen in het Emmaüshuis aanwezig om met bestuursleden Marcel Stouten en Louis Berendsen onder leiding van projectleider Henk Brussel te brainstormen over de toekomst van dit huis. Ook per e-mail kwamen enkele reacties met ideeën binnen.

Emmaushuis brainstorm 1

Henk Brussel schetste het uitgangspunt van het parochiebestuur: het Emmaüshuis moet een parochiecentrum door en voor parochianen worden, dus kiest het PB voor een traject waarbij een toekomstbestendig huis van onderop gerealiseerd wordt. Het PB is (met de huidige gebruikers) van mening dat het huis zoals het nu is niet voldoet aan de eisen van de tijd en de eisen die het pastorale programma stelt. Het PB stelt twee belangrijke randvoorwaarden aan het project: in het huis moet woonruimte voor een priester gerealiseerd worden, en het mag de parochie geen geld kosten. Dat laatste betekent dat de aanpassingskosten gedekt moeten worden door bijdragen in natura, extra geldwerving onder parochianen en fondsenwerving van buiten.

Het weerhield de aanwezigen er niet van om hun ideeën over een laagdrempelig en uitnodigend parochiehuis te verwoorden. Gesproken werd o.a. over het belang van een grote ontmoetingsruimte en duidelijke entree en receptie(balie), een goede keuken om voor grotere groepen te kunnen koken, en multifunctionele ruimtes voor groepswerk. Na een rondleiding door het hele gebouw werd in twee groepen driftig getekend aan de hand van een plattegrond van het huidige gebouw. Daarna presenteerden de groepen hun opbrengst aan elkaar. Het was slechts een eerste stap die vraagt om nadere doordenking. Daarom zullen bestuursleden en Henk Brussel met de aanwezigen nog een keer verder praten. Ook via deze site zullen zij ons op de hoogte houden van hun vorderingen.

Marianne van Tricht
Projectmedewerker AEV