Het Emmaüshuis

SONY DSCIn de voormalige pastorie van de Onze Lieve Vrouwekerk is het parochiecentrum het Emmaüshuis gevestigd. Het parochiecentrum is het kloppend hart van de Emmaüsparochie.

Het Emmaüshuis wil een plek zijn van ontmoeting en gezelligheid, met een inspirerend programma voor jong en oud. Daarnaast moet het onderdak bieden aan het centraal secretariaat en de administratie, aan de pastores en projectmedewerkers. Verder moeten er voldoende ruimtes voor werkgroepen zijn om te vergaderen. Alsof dit nog niet genoeg is, is met de komst van een nieuwe priester ook de wens uitgesproken om hem te huisvesten in het Emmaüshuis.

Anno 2018 is een verbouwing in voorbereiding. Die moet sober, maar functioneel worden uitgevoerd. Tevens willen we graag dat het parochiehuis laagdrempelig en uitnodigend wordt, zodat alle parochianen zich daar thuis voelen. Het belang van een grote ontmoetingsruimte, duidelijke entree met receptie(balie), passende sanitaire voorzieningen, een functionele keuken om voor grotere groepen te kunnen koken en multifunctionele ruimtes voor onder andere werkgroepen en koren om te repeteren zijn daarom belangrijk.
Op dit moment wordt er nog gewerkt aan een definitief ontwerp.