Eerste communie en vormsel in 2019

Hieronder staat praktische informatie over het vormsel en de eerste heilige communie in Apeldoorn.

Vormsel
Op 25 mei 2019 om 16.30 uur is er een viering waarin kinderen vanaf groep 8 hun heilige vormsel kunnen doen.
Hieraan vooraf gaat een traject van voorbereiding.
Ouders worden geïnformeerd over dit traject op maandagavond 29 oktober om 20.00 uur in het parochiehuis Stationstraat 13.

Ouders ontvangen een brief wanneer kinderen in ons bestand staan.
Ook katholieke scholen krijgen een uitnodiging om door te sturen aan ouders.
Mocht u geen brief hebben ontvangen en uw kind wil het vormsel doen, dan bent u van harte welkom op 29 oktober 2018.
Bij verhindering graag contact opnemen met het Emmaus-secretariaat : emmaus@rkapeldoorn.nl

Eerste Communie
23 juni 2019 om 10.00 en 13.00 uur zijn er eerste-communievieringen.
Hieraan vooraf gaat een traject van voorbereiding.
Ouders worden geïnformeerd over dit traject op maandagavond 10 december 2018. Locatie: Eloyschool, Klingelbeek 262, Ugchelen

Ouders ontvangen en brief wanneer kinderen in ons bestand staan.
Ook katholieke scholen krijgen een uitnodiging om door te sturen aan ouders.
Bij verhindering graag contact opnemen met het Emmaus secretariaat : emmaus@rkapeldoorn.nl