Christus in beeld

Mgr. drs. Herman W. Woorts, kunsthistoricus en hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht geeft op 1 mei a.s. een presentatie over hoe en waarom Jezus de eeuwen door verbeeld is. Tevens zal hij ingaan op de vraag waarom christenen überhaupt afbeeldingen zijn gaan maken en zelfs zijn gaan vereren, terwijl de Bijbel toch het verbod op het maken…
Lees meer »

PAASZANG RAADHUISPLEIN

Het Interkerkelijke comité ‘Paaszang Raadhuisplein’ organiseert op zondag 21  april 2019 voor de 77ste keer een Paassamenzang op het Raadhuisplein te Apeldoorn, van 08.00 tot 08.30 uur met veel zingen en een korte meditatie. Deze jaarlijkse ‘Paasjubel’ is in april 1942 gestart door de gezamenlijke Kerken en het Leger des Heils en vanaf die tijd…
Lees meer »

Herdenking pater Frans van der Lugt

Vijf jaar na de dood van pater Frans van der Lugt (1938-2014) is er zaterdag 6 april in Amsterdam een bijeenkomst waarin herdenken en ontmoeting centraal staan. Zijn strijd tegen het onrecht en zijn moedige inzet voor de onderdrukte Syrische bevolking spraken tot de verbeelding. Groot was het verdriet en de verontwaardiging toen pater Frans op…
Lees meer »

Gezinsviering Pasen

Zaterdag avond om 16.30 uur is er een gezinsdienst waarin het verhaal van Jezus vertelt wordt. De intocht in Jeruzalem, zijn laatste avondmaal met zijn vrienden (Witte Donderdag), zijn sterven (goede vrijdag) en de opstanding. Het jongerenkoor Jokotrees verzorgt deze viering. De liederen komen uit het oratorium de Graankorrel. Door spel en zang wordt het…
Lees meer »

Palmpasen optocht in de kerk

Alle kinderen worden met Palmpasen van harte uitgenodigd om mee te lopen in de Palmpasen processie (optocht) in de kerk. We starten aan het begin van de viering achter in de kerk en maken daar de wijding van de Palmtakjes mee. Daarna is er voor de kinderen tot 6 jaar een peuter/ kleuterviering  en een…
Lees meer »

Een pastoraal team voor de Emmaus- en de HH. Franciscus en Claraparochie

Vanaf juni jl. is de intentie voor verdere samenwerking tussen de Emmaus- en de HH. Franciscus en Claraparochie uitgesproken door de beide parochiebesturen. In de maanden daarna hebben beide pastorale teams elkaar meer en meer gevonden en hebben besloten om samen als pastoraal team voor beide parochies pastoraal werkzaam te zijn. Dit verzoek is bij…
Lees meer »