Inzegening strooiveld op begraafplaats Arnhemseweg

Het is misschien niet over de volle breedte bekend, maar er zijn in Apeldoorn drie rooms-katholieke begraafplaatsen: de Haagwinde (achter de Teresiakerk), die aan de Oude Beekbergerweg (Zuiderpark) en die aan de Arnhemseweg (vlak over het spoor). Alle drie worden voortreffelijk onderhouden door een team van meer dan 30 vrijwilligers. Natuurlijk moeten we ook met…
Lees meer »

Dankbaar voor een geweldige opbrengst van de Vastenactie

Even minderen voor anderen, was de kreet van de vastenactie die jaar. Bij de Emmaüsparochie resulteerde dat in een beetje meer! De opbrengst van de Vastenactie 2018, die dit jaar opnieuw naar een project van de Florentina Foundation: het Elizabeth Center(EC) in Tanzania, gaat was € 6.155,03! Onze parochie heeft dit geld bijeengebracht. Het is…
Lees meer »

Groet van de aartsbisschop

In stilte gebeurt er heel veel goeds, uit liefde. Deze liefde getuigt van de Geest van God. Het is immers de Geest van God die in ons hart, in ons leven geloof, hoop en bovenal liefde wekt en versterkt en in de ander doet wekken en versterken. Dat schrijft aartsbisschop Wim Eijk aan het begin…
Lees meer »

Pasen keert alles om!

Op Stille Zaterdag 31 maart om 16.30 uur is er een oecumenische jongerenviering waarin het Passie verhaal verteld wordt door verhaal, zang en beeld. We vieren dat het altijd weer Pasen wordt. Een samenwerking van Kerkplein 7 en de Emmausparochie met medewerking van Jokotrees. Liederen uit de musical Jesus Christ Superstar (in het Nederlands gezongen).

Pasen keert alles om

Pasen keert alles om! Jongeren/gezinsviering  op 31 maart 16.30 uur, waarin liederen uit de musical Jesus Christ Superstar in het Nederlands worden gezongen door het jongerenkoor Jokotrees. In deze viering wordt het Passie verhaal verteld door verhaal, zang en beeld en vieren we dat het altijd weer Pasen wordt. De kleur paars van verdriet veranderd…
Lees meer »