Bijzondere vieringen

Sommige vieringen hebben een speciaal karakter of hebben een bepaalde doelgroep op het oog:

Peuter- kleuterviering

Vijfmaal per jaar, op zaterdagmiddag om 15.30 uur, is er in de dagkapel van onze kerk een viering voor kinderen t/m 5 jaar en hun (groot)ouders. Voor de geplande data in 2016 en nadere informatie klik hier.

Kindervertelvieringen “De Boekenkast”

De Boekenkast in een initiatief van de werkgroep Kind & Kerk. Wij willen op een eigentijdse wijze de verhalen uit de bijbel laten beleven door kinderen.
8 november is de eerste keer is dat we deze nieuwe vorm van vieren aanbieden. Een zelf bedacht concept waarvan we hopen iets voor kinderen te bieden in een eigentijdse vorm die aanspreekt.

de viering 8 nov 2015Het Bijbelverhaal staat centraal. Kinderen worden uitgedaagd om met dit verhaal aan de slag te gaan. Niet alleen luisteren maar ook vooral door letterlijk mee te doen met alle elementen in de viering.  De viering is bestemd voor kinderen van (ongeveer) 6-11 jaar. De viering duurt maximaal 40 minuten. En voordat je naar huis gaat: eten we eerst een broodje knakworst of kaas en wat

Gezinsviering

Zes keer per jaar is er in een reguliere zondagsviering (meestal om 10.00 uur) speciale aandacht voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Zij kunnen in deze viering een eigen bijdrage leveren. Voor nadere informatie klik hier.

Inspiratievieringen

Elke 3e zaterdag van de maand om 19 uur, niet in de zomervakantie.

logo inspiratievieringen kleurSfeer: open voor andere vormen van liturgie, met ruimte voor experiment. Deze viering van Woord en Gebed zal zinzoekers en mensen die zich minder in de traditionele viering thuis voelen aanspreken. Voorganger is een lid van het pastoraal team of een parochiaan. Muziek meest Nederlandstalig. Er is géén crèche of kinderdienst. Als u wat vroeger komt, kunt u aansluiten bij de koffie en ontmoeting van de 10.00 uur-viering.

Egidiusgebed

Op vrijdagavond om 19.30 uur komt de Sant’Egidiogemeenschap Apeldoorn in de dagkapel bijeen om samen te bidden en uit de Schrift te lezen. In deze gebedsviering worden de noden van mens en wereld aan God voorgelegd. Belangstellenden zijn van harte welkom om mee te vieren.

Emmaüs-parochiedag

Eenmaal per jaar viert de parochiegemeenschap haar naamdag in een feestelijke Eucharistieviering met aansluitend activiteitenprogramma.

ZIN!-viering (locatie De Drie Ranken)

Een actieve, informele en oecumenische viering tijdens een zondagcafé, bestemd voor 25-45 jarigen uit Apeldoorn en omgeving. Steeds op de 2e zondag van de even maanden, behalve in augustus. Tijd: 11.30 -12.30 uur. Het café is open van 11.00-13.30 uur. Voor kinderen t/m groep 8 is er opvang of een apart programma. Zie ook: www.3ranken.nl

Open Kringviering (locatie De Drie Ranken)

Oecumenische viering op de 4e zondag van maand die naar de vorm klassiek is, maar door de opstelling van de stoelen in een kring een informeler karakter draagt. Aanvang: 09.30 uur. Tegelijkertijd is er voor kinderen een eigen viering in De LichtBoot. Zie ook: www.3ranken.nl 

Allerzielenviering

Op 2 november viert de Kerk de gedachtenis van alle overleden gelovigen. Voor de Eucharistieviering van deze dag worden de nabestaanden van de overledenen van het voorgaande jaar, van wie de parochie de uitvaart heeft verzorgd, persoonlijk uitgenodigd. In deze viering worden de namen van wie we het voorgaande jaar afscheid genomen hebben genoemd. Andere dierbare doden worden eveneens (in stilte) herdacht. Nabestaanden kunnen na de viering het gedachteniskruisje van hun dierbare, dat op de gedenkplaats in de kerk hing, mee naar huis nemen.

Hier vindt u een link naar een beleidsnotitie met aanvullende informatie over de Allerzielenviering: Beleid Allerzielenviering.