Volg de vieringen via internet

Beste parochianen van de Emmaüs- en van de Franciscus en Clara parochie.
Vanwege het coronavirus zijn de publieke liturgische vieringen voor de Nederlandse kerkprovincie door de Bisschoppenconferentie voorlopig afgelast.

Als pastoraal team willen we toch zoveel mogelijk verbonden blijven met onze parochianen. Daarom kunt u de vieringen via een speciale website kunnen volgen. Als u op deze zin of onderstaande foto klikt gaat u naar de juiste pagina. U kunt op die pagina ook vorige vieringen terugkijken.

Als u wilt bijdragen aan de kosten van deze viering, kunt u een bedrag overmaken op het rekeningnummer van de Emmausparochie: NL 40 INGB 0000.9418.49 t.n.v. RK Emmaüsparochie te Apeldoorn

De viering zal in de H. Martinuskerk te Twello in besloten kring plaatsvinden. Alleen zij die een rol in de liturgie hebben, zullen aan deze viering deelnemen. De kerk blijft voor anderen gelovigen helaas gesloten in verband met besmettingsgevaar door het coronavirus.

Pastoraal team van de Emmaüs- en Franciscus en Claraparochie
Pastoor Hans Hermens