Een nacht anders dan andere nachten!

Paasavond zullen we met ruim 30 jongeren een nacht doorbrengen in de kerk. Waken, slapen en bidden totdat het ochtend wordt. We spelen een Paaschallenge spel, ontwikkeld door JOP. Een spel waarin we ontdekken hoe de laatste dagen van Jezus leven waren. Dit spel wordt in heel Nederland door jongeren gespeeld op deze avond. Jongeren…
Lees meer »

Oecumenische herdenkingswake van de martelaren en gebed voor de vrede

Voor de negende keer organiseert de gemeenschap van Sant’Egidio Nederland in de Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn de jaarlijkse landelijke herdenkingswake van de martelaren van onze tijd. Bisschop van de Oud Katholieke Kerk, Mgr. Joris Vercammen, is voorganger, geflankeerd door hoogwaardigheidsbekleders van onder andere de Syrisch Orthodoxe Kerk, Russisch-Orthodoxe Kerk, Protestantse Kerk Nederland, de Koptische…
Lees meer »

Christus in beeld

Mgr. drs. Herman W. Woorts, kunsthistoricus en hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht geeft op 1 mei a.s. een presentatie over hoe en waarom Jezus de eeuwen door verbeeld is. Tevens zal hij ingaan op de vraag waarom christenen überhaupt afbeeldingen zijn gaan maken en zelfs zijn gaan vereren, terwijl de Bijbel toch het verbod op het maken…
Lees meer »

PAASZANG RAADHUISPLEIN

Het Interkerkelijke comité ‘Paaszang Raadhuisplein’ organiseert op zondag 21  april 2019 voor de 77ste keer een Paassamenzang op het Raadhuisplein te Apeldoorn, van 08.00 tot 08.30 uur met veel zingen en een korte meditatie. Deze jaarlijkse ‘Paasjubel’ is in april 1942 gestart door de gezamenlijke Kerken en het Leger des Heils en vanaf die tijd…
Lees meer »

Herdenking pater Frans van der Lugt

Vijf jaar na de dood van pater Frans van der Lugt (1938-2014) is er zaterdag 6 april in Amsterdam een bijeenkomst waarin herdenken en ontmoeting centraal staan. Zijn strijd tegen het onrecht en zijn moedige inzet voor de onderdrukte Syrische bevolking spraken tot de verbeelding. Groot was het verdriet en de verontwaardiging toen pater Frans op…
Lees meer »