Viering voor peuters en kleuters: speel je mee?

Zondag 26 januari is er om 10.00 uur een meespeel-viering voor peuters en kleuters: een mee-doe viering voor kleine kinderen. Deze viering wordt gehouden in het Emmaüshuis. (Groot)ouders zijn welkom. Het verhaal van deze zondag gaat over de Goede Herder. Van al zijn schapen loopt er eentje weg. Die gaat hij zoeken. Zoeken jullie mee?

Oecumenische gebedsdienst voor de eenheid met de Theoloog Des Vaderlands

De Gemeenschap van Sant’Egidio en de Katholieke Vereniging voor Oecumene organiseren op vrijdag 24 januari om 20.00 uur een oecumenische gebedsdienst in de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam. Vertegenwoordigers van verschillende christelijke kerken zullen aan de gebedsviering meewerken. Theoloog des Vaderlands Samuel Lee verzorgt…
Lees meer »

Vacature voor de functie van secretaris

Beste Parochianen, Vorig jaar augustus zijn wij gestart als parochiebestuur voor de samenwerkende parochies Emmaüs en HH Franciscus en Clara. Het parochiebestuur bestaat op dit moment uit: Pastoor Hans Hermens (voorzitter) Maarten Heere (vice-voorzitter) Ferry Leeflang (secretaris) Eric Krukkert (penningmeester) Trees Hendriks-Ganzevles Berry van den Hout Harrie Huis in ‘t Veld Helaas ontstaat, door de…
Lees meer »

Parochiële zaken

Beste Parochianen, Na de mooie kerstvieringen (met veel dank aan het pastoraal team, de pastoraatsgroepen, kosters, koren, en alle vrijwilligers die hieraan hebben bijgedragen!) zijn we het jaar 2020 gestart. Van harte wensen wij iedereen een heel zalig en gelukkig nieuw jaar! Gezamenlijke parochie Voor de Emmaüs en Franciscus en Clara parochies wordt het een…
Lees meer »

Speciale viering voor gedoopte kinderen

Iedereen die in de afgelopen jaren gedoopt is in Apeldoorn, is samen met familie van harte uitgenodigd om zondag 12 januari om 12 uur in de Onze Lieve Vrouwekerk te zijn. Tijdens de doopviering hebben de ouders of verzorgers een doopduifje of -schaapje, met daarop de naam van het kind, in de kerk opgehangen. Graag willen…
Lees meer »