Ontmoeting is belangrijk in nieuw Emmaüshuis

Het Emmaüshuis moet een parochiecentrum door en voor parochianen worden, dus kiest het parochiebestuur voor een traject waarbij een toekomstbestendig huis gerealiseerd wordt. Het parochiebestuur is, met de huidige gebruikers, van mening dat het huis zoals het nu is niet voldoet aan de eisen van de tijd en de eisen die het pastorale programma stelt….
Lees meer »

Bijbellessen voor kinderen

Leren over de Bijbel en de katholieke kerk Geloofsopvoeding is niet meer zo’n vanzelfsprekend onderdeel van de opvoeding dan u wellicht van uw eigen jeugd of cultuur gewend bent. Mist u dit? : Laat uw kind dan meedoen met de Bijbellessen die iedere eerste zaterdag van de maand van 15.00-16.00 uur gegeven worden in het…
Lees meer »

Driekoningen: cadeautjes voor Jezus

De kindernevendienst van 7 januari stond – natuurlijk – in het teken van Driekoningen. Veertien kinderen gingen aan de slag met verhalen en knutselopdrachten. Ze spraken over cadeautjes die Jezus aan de mensen zou willen geven. Andersom gingen ze zelf bedenken waar zij Jezus blij mee kunnen maken. Het was mooi om te zien hoe eerbiedig de kinderen hun cadeautje…
Lees meer »

Nieuwjaars Vredeswandeling – loopt u mee?

De Gemeenschap van Sant’Egidio organiseert in vele steden in de wereld op Nieuwjaarsdag, de Internationale Dag van de Vrede, een Vredeswandeling. In Apeldoorn sluiten wij ons hier al vier jaar bij aan, met een landelijke vredeswandeling door het centrum van de stad. Na alle kerstactiviteiten, zoals Serious Request, willen wij ook 2018 beginnen met een roep…
Lees meer »