Vanaf 2021 samen verder als Sint Franciscusparochie

Begin 2021 zullen de Emmaüsparochie en de Franciscus en Clara parochie, samen een nieuwe parochie vormen. Deze nieuwe parochie zal ook een nieuwe naam krijgen. In het najaar van 2019 hebben we met de pastoraatsgroepen uit alle geloofsgemeenschappen gekeken naar een naam voor de nieuwe parochie. Uit de ontmoeting met de pastoraatsgroepen ontstond en klein…
Lees meer »

Open Huis parochiecentrum

In de afgelopen editie van OpWeg is er uitgebreid gesproken over de renovatie van het parochiecentrum en spraken wij al over een Open Huis voor de parochianen van de Emmaüsparochie. Hierbij willen wij u uitnodigen voor het Open Huis op zaterdag 19 september a.s. tussen 13.00-16.00uur De Locatieraad is trots op het resultaat en dit…
Lees meer »

MIVA kerkcollecte 2020 vraagt aandacht voor vluchtelingen in Bangladesh

Op 29 en 30 augustus vindt de MIVA-collecte plaats. Dit jaar vragen wij uw aandacht voor vluchtelingen in Bangladesh. Gezondheidszorg voor Rohingya vluchtelingen in Bangladesh In 2017 vluchtten ruim 700.000 Rohingya vluchtelingen van Myanmar naar Bangladesh. Sindsdien wonen zij op de grens in één van het grootste vluchtelingenkamp ter wereld. Terug kunnen ze niet, Bangladesh…
Lees meer »

De Kledingbank houdt even een zomerstop

De Kledingbank van Sant’Egidio is gesloten tot 29 augustus. Vanaf 29 augustus openen wij weer elke zaterdag de poort van 9.30 tot 15.00 uur, voor mensen met een uitkering, om kleding te halen. Vanaf 31 augustus staan wij weer elke maandag van 9.30 tot 15.00 uur klaar om kleding te ontvangen. Ook andere activiteiten van…
Lees meer »

Kinderdienst elke zondag!

Vorige week zijn we weer gestart met de kinderdienst in het Emmaüshuis. Elke zondag óók in de vakantieperiode zal er kinderdienst en crèche zijn. Kinderen hoeven niet te reserveren. Kom door het hek aan de voorkant van de kerk naar de tuin en daarna gaan we naar het Emmaüshuis waar we gedurende de hele mis…
Lees meer »