Groet van de aartsbisschop bij het begin van het Paastriduum 2017

      Een groet van de aartsbisschop aan alle gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht  bij het begin van het Paastriduum 2017   Utrecht, Witte Donderdag 2017        Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer, Met hart en ziel tonen velen in onze parochies door hun gebed, inzet en edelmoedige bijdragen hun grote betrokkenheid bij…
Lees meer »

Paasviering voor kinderen en jongeren

Op zaterdag 15 april om 16.30 uur is er in de Onze Lieve Vrouwe kerk een paasviering voor kinderen waarin de laatste week van Jezus leven wordt uitgespeeld. Het koor Jokotrees zingen liederen die aansluiten bij het teksten van het verhaal. De viering bestaat uit verschillende “scènes”, startende bij de intocht, het laatste avondmaal, de…
Lees meer »

Vieringen in de Goede Week en Pasen in de Onze Lieve Vrouwekerk Apeldoorn

Overzicht van vieringen in de Goede Week en Pasen in de Onze Lieve Vrouwekerk Apeldoorn: Woensdag 12 april 19.00 uur: Oliewijding met kardinaal Eijk. Donderdag 13 april 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor Paul Daggenvoorde en diaken Ronald Dashorst; Vrijdag 14 april 15.00 uur: Kruisweg. En om 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor Sebastian en diaken Ronald…
Lees meer »

Oecumenische herdenkingswake

Dinsdag 4 april om 19.00 uur in de Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18 te Apeldoorn, gebed voor de Martelaren en de Vrede. Aartsbisschop Poycarpus A. Aydin van de Syrisch Orthodoxe kerk en hulpbisschop Th.C.M. Hoogenboom gaan samen voor met onder andere hoogwaardigheidsbekleders uit de Russisch Orthodoxe Kerk, Koptische Kerk, Syrisch Katholieke Kerk, Antiocheens Orthodoxe Kerk en Protestantse Kerk…
Lees meer »

Aandacht voor werkproject statushouders

Het project van onze parochie om statushouders aan het werk te krijgen, heeft nu ook aandacht gekregen van RTV Apeldoorn. De lokale omroep belicht de stage van de Syrische statushouder Esa Alzagtity, die een plek heeft gekregen bij Witgoed Outlet. Ook diaken Ronald Dashorst komt aan het woord. Zoals eerder gemeld hopen we dat er ook stageplaatsen…
Lees meer »