kinderactiviteiten stoppen tijdens de Lockdown

Alle geplande kinderactiviteiten zullen i.v.m. de ingestelde Lockdown geen doorgang kunnen hebben. Het betreft : de kinderdienst op zondagochtend, de Bijbelles op de  1e zaterdag,  de kerstinloop op 24 december en het wandelen in het verhaal tijdens de Open Kerk.  Er is ook geen crèche.

Vieringen vanuit OLV-kerk nu thuis te volgen

Vanwege het coronavirus zijn de publieke liturgische vieringen voor de Nederlandse kerkprovincie slechts in beperkte mate bij te wonen. Op dit moment zijn vieringen met slechts 30 personen bij te wonen. Als pastoraal team willen we toch zoveel mogelijk verbonden blijven met onze parochianen. Daarom zijn met ingang van het weekend van 19 en 20…
Lees meer »

Vieringen vanuit OLV-kerk zometeen thuis te volgen

De aanhoudende maatregelen ter bestrijding van Covid-19 heeft het parochiebestuur doen besluiten om ook de Locatieraad van de Emmaüsparochie toestemming te verlenen om zorg te dragen voor uitzending van eucharistievieringen in de Onze Lieve Vrouwkerk middels videostreaming, zoals dit al gebeurt vanuit Twello en Loenen. In oktober is een werkgroep videostreaming in het leven geroepen,…
Lees meer »

Advent met kinderen: doe je mee?

In de adventstijd houden we elke zondag een creatieve bijeenmkomst voor kinderen. Het thema van deze serie is ‘Beelden voor God’. Elke zondag, van 10.00 tot 11.15 uur in het Emmaüshuis bij de Onze Lieve Vrouwe kerk, ontmoeten we een andere kunstenaar. We werken aan een eigen tentoonstelling. Doe je mee? Via de link hieronder vind je de poster met de informatie…
Lees meer »

Bisschop tekent decreet voor onze nieuwe parochie

Hieronder vindt u het Samenvoegingsdecreet en de Index inventarisatie van de nieuwe parochie Sint Franciscus. Binnen een termijn van 10 nuttige dagen na de betekening van dit decreet,  vanaf 18 november t/m 27 november, kan aan de bisschop schriftelijk per aangetekende brief een verzoek om herroeping of verbetering van dit decreet worden gedaan. Na 27…
Lees meer »

Kinderdienst in november

Zolang er met maximaal 30 mensen gevierd gaat worden op de zondagochtend en de viering van Twello gestreamd wordt voor de overige parochianen zal er GEEN kinderdienst en crèche zijn in het Emmaushuis. Kinderen tellen mee als ze in de kerk aanwezig blijven dus moeten in dat geval opgegeven worden via meevieren.nl Voor de adventsperiode…
Lees meer »